Profilaktyka

 1. konsultacje i bezpłatne przeglądy zębów z wykorzystaniem kamery wewnątrzustnej
 2. lakierowanie zębów fluorem
 3. lakowanie
 4. ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego
 5. piaskowanie

Stomatologia zachowawcza

 1. odbudowa zniszczonych próchnicą zębów
 2. endodoncja  - leczenie kanałowe leczenie z wykorzystaniem endometru i pod kontrolą mikroskopu stomatologicznego oraz radiowizjografii, kanały wypełnia się ciepłą, płynną gutaperką, co jest obecnie najlepszą metodą wypełniania kanałów pozwalającą na wypełnienie odgałęzień i bocznych kanałów
 3. odbudowa zębów po leczeniu kanałowym

Stomatologia dziecięca

 1. leczenie zębów mlecznych
 2. fluoryzacja, lakierowanie zębów
 3. lakowanie
 4. lapisowanie
 5. wizyty adaptacyjne

Stomatologia estetyczna

 1. usuwanie kamienia, piaskowanie
 2. nadbudowa, poprawianie kształtu zębów
 3. wybielanie zębów
  1. nakładkowe (w domu)
  2. przy pomocy lampy w gabinecie, zabieg trwa ok. 1 godziny

Protetyka

 1. licówki porcelanowe i kompozytowe
 2. protezy stałe
  1. korony i mosty porcelanowe na podbudowie z metali nieszlachetnych lub złota
 3. protezy ruchome
  1. protezy osiadające: częściowe i całkowite (akrylowe)
  2. protezy elastyczne „Valplast”
  3. protezy szkieletowe i szynoprotezy
 4. prace kombinowane (indywidualne):
  1. protezy na zatrzaskach, zasuwach
  2. protezy na teleskopach

Rentgenodiagnostyka RVG

 1. Radiowizjografia (RVG) urządzenie diagnostyczne, które zastępuje tradycyjną kliszę. Podłączony do komputera czujnik umieszcza się w ustach pacjenta i wykonuje zdjęcie. Pozwala to obniżyć dawkę promieniowania aż o 90%. Czas oczekiwania od naświetlenia zęba do otrzymania obrazu na ekranie to 2 sekundy. Zdjęcie takie można powiększyć, przetworzyć, zmienić jasność i kontrast, zapisywać i archiwizować. Ułatwia to  procedurę radiologiczno-diagnostyczą. 
 

Mikroskop stomatologiczny

 1. Do czego służy mikroskop stomatologiczny?
Mikroskop pozwala "zajrzeć" do wnętrza kanałów korzeniowych, ocenić ich długość i kształt, zlokalizować ewentualne przeszkody (obliteracja, złamane narzędzie) lub uszkodzenia ściany korzenia (pęknięcie, perforacja). W gabinecie mikroskop wykorzystuję przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu endodontycznym. Jest on niezbędny do wykonywania zabiegów wymagających dużej precyzji. Komora zęba trzonowego to pole operacyjne o wymiarach około 3 x 4 mm. Na tym obszarze znajduje się kilka ujść kanałów korzeniowych o przekroju ułamka milimetra, które trzeba odnaleźć a następnie opracować i szczelnie wypełnić. Leczenie endodontyczne pod mikroskopem umożliwia dokładną lokalizację ujść kanałów korzeniowych, pozwala na dokładne ich oczyszczenie i precyzyjna ocenę szczelności wypełnienia.